Välkommen till vår hemsida. Här kan ni hitta information om vår verksamhet, vilka vi är och hur vi jobbar.

Vi är två privata dagmammor som arbetar gemensamt under utbildningsförvaltningens regler och normer. Fortbildning och föreläsningar ingår. Vi värderar den fria leken högt och har stor respekt för barnens kreativa förmåga. Vårt mål är att barnen ska vara trygga, ha gott självförtroende och god social kompetens.


Varje dagmamma har sin egen barngrupp, ca fem till sju barn i åldrarna 1-6 år. Vid eventuell sjukdom har vi ett vikariesystem. Vi följer den kommunala taxan. Vi samarbetar även med St:a Birgittas förskola vilket innebär skolförberedande verksamhet för de äldsta barnen.


Vi har gemensamma aktiviteter på förmiddagarna med mycket utevistelse vilket resulterar i friska och glada barn. Så här kan en vanlig vecka se ut;

Efter att ha lämnat 4-5 åringarna till förskola träffas vi dagmammor med de yngre barnen. Ett par dagar i veckan besöker vi områdets lekparker.

Den natursköna Judarnskogen besöks regelbundet med härliga promenader och fri lek, liksom områdets ridskola som bland barnen är ett mycket populärt utflyktsmål.

På eftermiddagarna arbetar var och en i sina egna hem.


Under vår och höst har vi "knytte" en dag i veckan där vi följer Friluftsfrämjandets pedagogik. Vi sjunger, leker och barnen lär sig att upptäcka naturen. Ett par gånger per termin går vi på barnteater, besöker bibliotek eller gör längre utflykter till t.ex 4h-gården eller stallet.Intresserad? Klicka här för att gå vidare till kontaktinformation!

Fler bilder :
© Nockeby Familjedaghem 2016